Bankkártyás fizetés

SAHINKLINIKA

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 26.

H-P:    8:00-19:00
SZ:     10:00-14:00 Ügyelet


Mobil:      +36-30-948-0795
Rendelő: +36-29-353-025

Klikk ide a részletekért...


Kövessen minket a Facebookon
Bejelentkezés: dr. Sahin-Tóth Tibor | Tel: +36-30-948-0795 | email: sahin@sahinklinika.hu

SAHINKLINIKA - LÓFOGÁSZAT
Első magyar lófogászati és -szájsebészeti praxis

"A lovak nem a koruk, hanem a rossz fogaik miatt halnak meg."
dr. Fred   

Fogászati anatómia

Fogak

A humán fogazat, brachydont fogazat, ami rövid koronájú fogakat jelent. Ezek a mi állandó fogaink. Egyszer kiváltódnak és az életünk végéig tartanak, ha tartanak.
A ló fogak nagyban különböznek a humán fogak szerkezetétől. Hypsodont fogak vagy másképpen "hosszú koronájú" fogak. Állandóan nőnek. Évente kb. 1.5-2 mm-t és ha van mitől állandóan kopnak is.

A fogak összetétele: cement, zománc, dentin. A pulpa állomány elsődleges feladata , hogy támogassa és növessze a dentin-termelő odontoblastot. Erőteljes idegi ellátottsága miatt a fogat érzékennyé teszi és így megóvja a különböző behatásoktól. Ha valamilyen sérülés éri, akkor az odontoblast sejtek dentint termelve védik a sérült részeket. Ez a három réteg található a rágó felszínen és kopik különböző mértékben.

A zománcállomány a legszilárdabb legkeményebb állomány az egész szervezetben. 98%-a szervetlen hydroxi-apatit kristályból és 2 %-a keratinos fehérje. A dentin állomány védi a pulpa üregét a bakteriális invázióval szemben. A lovaknak, más emlősökhöz hasonlóan két garnitúra foguk van az életük során. Egy garnitúra tejfoggal rendelkeznek ill. bújnak elő pár hetes ill. hónapos korukban.

A fogak kibújási sorrendje: a metszőfogak az első látható fogak, utána bizonyos esetben a szemfogak nőnek ki, majd a foghíjas rész következik, ahova a zabla kerül, majd hátul a premoláris és a moláris fogak zárják a sort.

Tejfogak

A teljes bébi-fog garnitúra 3 metsző(I) és 3 rágófogból áll negyedenként. A középső metszőfog(I/1) gyakran már születéskor jelen van, de legkésőbb pár napos korban előbújik. A középső(I/2) metszőfog 4-6 hetes korra jelenik meg. A szélső(corner) (I/3) 6-9 hónapos korra fejlődik ki. A rágófogak közül csak a premolárisoknak van tej változatuk. A PM2,PM3,PM4 kb. 2 hetes korra bújik elő.

Állandó fogak

A csikó 2.5 éves és 5 éves kora között normális körülmények között az összes tejfoga állandóra cserélődik, azaz leváltja azokat. Ezen kívül a fiatal ló 12 új fogat is kap ill. lehetőség van 4 szemfog, caninus (főleg ménekben ill. heréltekben) és 0-4 farkasfog (PM1) megjelenésére is. Főleg versenylovak, galopplovak, ügetők esetén, melyeket már ebben az életkorban óriási munkára fognak, miközben 24 bébi-fogat kell kiváltaniuk és további új fogakkal együtt összesen 36-44 új fog képződik a szájüregben. Nem nehéz megérteni, hogy esetenként milyen fájdalommal jár az, amikor a zablát a szájába helyezik, meghúzzák az orrszíjat, esetleg rögzítik, lekötik a nyelvet. A fogak éles szélei a váltásból eredő diszkonfort érzet igen sok problémát okoz a fiatal csikóknak, sőt esetenként használhatatlan állapotok is kialakulhatnak.

Farkasfog

A farkasfogak, ha a ló rendelkezik ilyennel, ezek a picinyke éles , ma már funkció nélküli premoláris fogak, az első rágófogak előtt (PM2) bújnak ki. Nagyon változatos nagyságú, alakú és helyeződésű fogakról van szó. Természetesen nem kell rtg, a diagnózishoz. Ezekből a fogakból igen nagy is nőhet. A farkasfogakat el kell távolítani, mert a modern lovas sportban igen sok problémát okoz. A farkasfogak néha nem bújnak ki, de megvannak. Ilyenkor vak fogról "blind" -ról van szó.Egy picike kis kidudorodást észlelünk a premolárisok előtt. Gyakran rosszul helyeződnek és a foghíjas részbe kerülnek, ahova a zabla kerül és ez fájdalmat okoz. A nyomás következtében kisebesedés és fekély is előfordul. A ló menekül az erős kéz hatásától. Általában a felső állkapocsban találjuk, de néha az alsó állkapocsban is megvannak, bár nem bújnak elő. A kibújásukat kb. az élet 5-6. hónapjára tehetjük.

Caninusok

A metsző és rágófogak között helyezkednek el, de nem záródnak egymásra. Gyakran az felső állkapcson kissé távolabb helyezkednek el a metszőfogaktól mint az alsón. Főleg csődöröknél találjuk meg ezeket a fogakat, de a kancák kb. 25-30%-ban is előfordulnak, bár ezek jóval kisebbek ill. a kibújás közeli állapotban a felszín alatt találhatók. Mének esetében néha igen fejlettek, hosszúra nőnek és igen éles szélűek. A csődöröknél fénykorukban igen erős harci eszközöknek számítanak. Ezt akkor tapasztaljuk, amikor egy-egy csődör elszabadul az istállóban és összeharapdálja a másikat. Nincs váltófoguk, azaz tejfoguk, csak állandó. Kb. 4-5 éves korukra fejlődik ki. Igen sok problémát okoznak főleg sportlovakban, így szakszerű kezelésük indokolt.

Metszőfogak

A metszőfogakkal ragadja meg a táplálékot (pl.:füvet) a ló, legel. A mesterséges táplálékok elterjedésével, a legelési idő lerövidülésével a metszőfogak kopása elmarad a kívánatostól. A metszőfogak összetétele kismértékben különbözik a molárisokétól. A fog tömegé a dentinállomány adja, ez a zománcréteg fedi, kívülről pedig a cementréteg burkolja. A metszőfogak alakja a kor előrehaladtával változik. A kezdetben ovális alak végül háromszögletűvé válik. A metszőfogak szöge is változik a kor előrehaladtával.

Fogakat erősítő rendszer

A fogak egy patkó alakú csontos gerincben foglalnak helyet a mandibulában és a maxillában. Az alveoláris nyúlvány számos csontos réteget tartalmaz: lamina dura, corticalis csont és a trabecular csont. A fog gyökere be van ágyazva egy csontos üregbe, amit alveolusnak nevezünk és a periodontalis rostokkal rögzülnek a csonthoz. A periodontalis rostok rögzítik a lamina durahoz a fogat. A proprioceptiv idegek a periodontalis ligamentben információt küldenek az agyba az állkapocs helyzetéről.

Sinusok

A fogászatban a legjelentősebb a rostralis és caudalis maxillaris sinusoknak van. A 8-910-es fogak gyökere a rostralis, a 11-es a caudalis sinusokba ér. Ha a fog gyökere megbetegszik, vagy sérül, feloldódik a vékony csontréteg, és közlekedni tud a foggyökér a sinusokkal ill. a külvilággal. Ezen szövetek gyulladása orrfolyást eredményezhet az érintett oldalon.

Rágóizmok

A masseter a legnagyobb és legerősebb rágóizom. A medialis és lateralis pterygoideus izom segíti a masseter egyoldali összehúzódását és az állkapocs horizontalis elmozdulását. A temporalis izmok a fossa temporalis és a arcus zygomaticus medialis felületéről erednek. A sorvadásuk ill. a hypertrophiájuk másodlagosan fogászati problémák miatt alakulhat ki. Azon az oldalon, amelyen fokozottabb munkának van kitéve az izom természetesen hypertrofizál.
Artériák és vénák
Fogak és beidegzésük
Nyelvcsonti apparátus

Nyelvcsonti apparátus jelentősége

A szervezet egyik legfontosabb része. Közvetlen hatása van az ízlelés a hangadás a hallás az érzelem kifelyezésében. A nyelv mozgatásában ill. a táplálék felismerésében és manipulációjában is szerepe van. A zabla megtartása is a feladata.
A styloid nyúlvány és a hyoid apparátusról szólnék pár szót.

Három dolog van amit soha sem szabad a lóval megtenni:

Erőszakosan kihúzni a nyelvét
Tekerni a fülét
Rövidre kikötni a lovat, mert a szabadulása közben hirtelen hátravágja a fejét és sérülések alakulhatnak ki a nyelvcsonti apparátusban.

Valamennyi beavatkozás örökre elrontja a lovat.
Koponyák vizsgálata során felfedezték, hogy nagyon sok ló esetében a hyoid csont nyelvi nyúlványa törött volt. Ezek mind a nem megfelelő kezelés eredményei. Ez fájdalommal és az ebből adódó viselkedészavarral járnak.

A temporo-mandibuláris ízület (TMJ)

A lovaknál nem csak a rágás biomechanizmusán keresztül az emésztéshez járul hozzá, de a test egyensúlyát is biztosítja. A megfelelő TMJ mechanizmus az egészséges ló életéhez tartozik. Nagyon sok tudományos leírás foglakozik evvel a mechanizmussal.

A fogak jelölési, számozási rendszere

Triadan módszer